Koen turvaa ja sisäistä rauhaa

Sisäinen rauha – olotila, jota me kaikki kaipaamme, haemme ja tavoittelemme omalla tavallamme. Janoamme tilaa, jossa kokisimme olevamme turvassa, tilaa, jossa levähtää, tilaa, joka täyttäisi. Tilaa, jossa saisimme kokea olomme hyväksytyiksi ja rakastetuksi sellaisina kuin olemme. Avaimet sisäisen rauhan saavuttamiseksi löytyvät lähempää kuin ehkä uskotkaan. Sisäinen rauha on on jo Sinussa – sinun tulee vain raivata esteet sen tieltä.

Itsetuntemuksen lisääntymisen myötä matka kohti todellista itseäsi on kuin sipulin kuorimista. Kaiken sen rehellistä kohtaamista, mitä Sinusta kerros kerrokselta kuoriutuu. Itsensä kehittämisen, muuttamisen tai muokkaamisen sijaan kannustan Sinua uteliaisuudella tutustumaan itseesi, siihen ihmiseen, joka olet.

Voisitko olla utelias niistä asioista, joita aistit, koet ja tunnet? Voisitko olla utelias niistä suojista ja mekanismeista, jotka vuosien varrella ovat ympärillesi rakentuneet. Nämä suojat ovat meissä syystä. Näiden suojien avulla olemme voineet kokea olevamme turvassa. Jossain vaiheessa näistä turvarakennelmista on kuitenkin muodostunut meille aikuisille tarpeettomia rakennelmia. Suojia, jotka enemmänkin estävät meitä elämästä avoimesti ja tuoreesti elämäämme.

Mikä mekanismeista ohjaa Sinun toimintaasi?

Osa meistä omaksuu tavan toimia, jossa kokee jäävänsä aina ulkopuolelle. Osalle meistä tuttua on se,
että koemme olevamme jotenkin vääränlaisia suhteessa muihin. Osa meistä sulautuu, miellyttää tai ajattelee aina ensisijaisesti toisia, unohtaen itsensä ja osa meistä pakenee tunteitaan mieleen, yrittäen tunteiden tuntemisen sijaan ratkaista tai järkeistää sitä, mitä kokee. Selitämme itsellemme, mitä koemme sen sijaan, että suostuisimme kokemaan tunteet ja elämään ne läpi.

Olemme omaksuneet nämä toimintamekanismit jo varhain. Näissä mekanismeissa ei ole sinänsä mitään väärää. Automaattisesti toimivat mekanismit kuitenkin lopulta estävät meitä elämästä elämää tavalla, joka ravitsisi meitä eniten, täyttäisi ja toisi merkityksellisyyden kokemuksen. Alun perin suojaksi syntyneet mekanismit estävät meitä olemasta autenttisia ja elämään elämäämme avoimuudesta, uteliaisuudesta ja luottamuksesta käsin.

Turvan kokeminen – mistä turvan kokemus syntyy?

Jotta voimme lähteä tutustumaan itseemme – meidän pitää saada kokea, että olemme turvassa. Turvan kokemus syntyy siitä, että koet itsesi tervetulleeksi sellaisena kuin olet. Tunne siitä, että se kaikki, mitä olet – on sallittua.
Se, että Sinut nähdään, Sinut kuullaan, Sinut hyväksytään sellaisena kuin olet.

Omalla matkallani olen kerta toisensa jälkeen hämmennykseen asti saanut todistaa sitä, että ihan se kaikki, mitä olen, mitä koen, mitä ajattelen – on ollut tervetullutta. Aikaisemmin elämässäni, ennen sisäisen työn säännöllistä, luottamuksellista prosessia, ei minulla tämänkaltaisia kokemuksia ollut. Elin pitkään siinä uskomuksessa, että olen jotenkin vääränlainen hyvin perustavanlaatuisella tavalla, aina joko jotain liikaa tai liian vähän.

Jotta voit ponnistaa ravitsevasta maaperästä kohti korkeuksia,
sinulla tarvitsee olla tuki jalkojesi alla,
juuret syvällä maassa

Ravitseva maaperä syntyy turvan kokemuksesta ja tuesta, siitä tunteesta,
että sinulla on lupa opetella, lupa kokeilla, lupa kokea, oppia ja löytää

Ennenkaikkea Sinun tarvitsee saada kokea turvaa, jotta voit sukeltaa syvemmälle itseesi

Miltä rauhan kokemus tuntuu?

Sisäinen rauha on turvan, luottamuksen ja kannateltuna olon kokemista – tilan, joka vain on. Tila, joka on kaiken levottomuuden, rauhattomuuden, jatkuvan tekemisen, tavoittelemisen, päättämättömyyden ja turvattomuuden kokemuksen alla.

Tila, jonne yhteyden saatuamme, voimme pysähtyä latautumaan ja kokemaan turvallisesti sitä, mitä on, sitä, mitä koemme, mitä aistimme. Turvan tilasta käsin luotamme elämään, elämän kannatteluun. Tätä muutosta olen saanut todistaa itseni lisäksi niin asiakkaiden kuin ympärillä olevien ihmisten muodossa. Luottamus ja kokemus yhteydestä vahvistuu sisäisessä kokemuksessamme, eikä meidän tarvitse yrittää pitää kaikkia lankoja käsisämme samalla tavalla, kuin aikaisemmin. Sisäisen turvan tilassa meillä ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin, ulkoisista olosuhteista huolimatta. 

Eri elämäntilanteet ja tunteet muokkaavat kokemustamme sisäisestä rauhasta. Jo tieto siitä, että sisäisen rauhan tila on jokaisen meidän saavutettavana, saa meidät haluamaan yhteyteen itsemme, sisäisyytemme kanssa. Yhteys itseemme syntyy yhteydestä tähän hetkeen, läsnäoloon, sen äärelle pysähtymiseen, suostumiseen ja kokemiseen, mitä on tässä.

Rauhassa, suojassa

Syvenevä yhteys, sisäinen rauha löytyy sinusta itsestäsi.

Sinulla, siinä missä minullakin, on avaimet sisäisen rauhan saavuttamiseksi. Se valitsetko itsesi, oman hyvinvointisi,
on valinta, jonka vain sinä voit tässä hetkessä tehdä, yhä uudelleen ja uudelleen. Se päätätkö astua lähemmäs itseäsi,
on valinta, joka on sinun käsissäsi.

https://ihmisyydenäärellä.fi/eheyttava-valmennus/

Lämmöllä,

Päivi

Author: Päivi