YHTEYDEN VAHVISTAMINEN ITSEESI

Heräsin edellisyönä vahvaan tunteeseen sodasta – vielä siinä kohtaa
ymmärtämättä sen enempää, mitä kehollisesti koin

Aamulla uutiset vahvistivat kehollisen kokemukseni todeksi

Tämä pysäytti

Kehollinen kokemuksellisuus on syvää viisautta. Jotain mihin rationaalinen mielemme ei ylety,
ei ymmärrä. Sydämestä käsin eläessä me vain tiedämme kehollisesti asioita todeksi.
Kun olemme yhteydessä itseemme, kehollinen kokemuksellisuus ilmentää meille todellisuutta,
jossa elämme.

Se, mitä maailmassa tapahtuu – tapahtuu meissä itsessämme myös henkilökohtaisella tasolla.

Yhteyden vahvistaminen toisiimme

Olemme kaikki yhtä, emmekä siksi erillisiä siitä, mitä maailmassa, ympärillämme tapahtuu

Meistä jokainen käy henkilökohtaisella tasolla tähän teemaan liittyviä tunteita ja reaktioita läpi.
Tunnemme tunteita, joita epävarmuus nostaa pintaan.

Tunteet voivat olla esimerkiksi: pelkoa, vihaa, hämmennystä, surua, lamaannusta, epätoivoa, syyllistämistä tai tuomitsemista – oikeastaan mitä vain.

Se mikä tapahtuu sinussa – on myös minussa.

Mitä voimme henkilökohtaisella tasolla tehdä?

Nyt on aika ottaa vastuu itsestämme, omista tunteista, kokemuksista ja reaktioista

Voimme omat tunteemme, haavamme ja taakkamme kohtaamalla puhdistaa ja tehdä tilaa
jollekin todellisemmalle. Erillisyyden ja pelon lisäämisen sijaan voimme valita yhteyden toisiimme,
rauhan ja rakkauden vaalimisen.

Sillä kaikki se, mitä henkilökohtaisella tasolla painamme pois näkyvistä,
piilotamme ja torjumme – lisää kipua ja tuskaa myös kollektiivisesti.

Viha ei poistu vihaamalla, ei vihan kieltämisellä.
Pelko ei poistu pelolla, ei pelon torjumisella.
Syyttely ei poistu syyttelyllä, ei toisiamme tuomitsemalla.

Me tarvitsemme toisiamme, tarvitsemme toinen toisemme tukea,
välittämistä, rakkautta ja rauhaa.

Tarvitsemme yhteyttä ja sen vahvistamista.

Toinen toistemme näkemistä ja kuulemista.
Kohtaa ihmiset katsomalla heitä silmiin, osoittaen sydämenlämpöä, viisautta ja välittämistä.

Lämpöä sinun hetkeesi toivottaen,

Päivi

www.ihmisyydenaarella.fi/eheyttava-valmennus

Author: Päivi