Mitä tarkoittaa itsesi syvä hyväksyminen?

Itsesi hyväksyminen tapahtuu askel askeleelta itsetuntemuksen lisääntymisen, oman keskeneräisyyden sekä vaativuuden tunnistamisen kautta. Itseesi tutustuminen on elämän mittainen matka. Matka, jonka aikana alat
tietoisesti luoda yhä syvenevää kontaktia itseesi, sisäiseen maailmaasi – tullen tietoiseksi omista mekanismeista, uskomuksista ja toimintamalleista.

Huomion tuominen itsesi ulkopuolelta, muista ihmisistä – sisäiseen kokemukseesi, on konkreettista kiinnostuksen osoittamista sinua ja sisäistä maailmaasi kohtaan. Sitä ihmistä, joka olet, tänään, tässä ja nyt. Se on matka kohti todellista itseäsi – ihmistä, joksi olet syntymässä. Se on kerrosten kuorimista siitä kaikesta päälle liimatusta, mitä olet ajatellut olevasi tai oppinut, ettet saa olla. Se on aina uudelleen siihen havahtumista mitä olet, mitä tunnet ja mitä koet. Se on jatkuvaa uteliaisuutta sinua itseäsi kohtaan, uudelleen havahtumista sen äärelle, mitä sisäisessä kokemuksessasi tapahtuu. Se on tunnetyötä – ilon, inspiraation, hämmennyksen, haastavuuden, turhautumisen tai surun tunnistamista. Kaiken sen näkemistä ja kohtaamista, mitä on sinussa – mistä koostut, mitä kannat mukanasi.  


Olet loppumaton mysteeri.

Kiinnostuksen osoittaminen itseäsi kohtaan vahvistaa yhteyden kokemusta ja luottamuksen rakentumista sisäisyyteesi. Luomalla säännöllisesti yhteyttä itseesi, opit hiljalleen saamaan kokemuksia sisäisestä turvasta ja kannattelusta. Omaan kokemukseesi luottamalla, sinun ei tarvitse yrittää hakea näitä kokemuksia jatkuvasti itsesi ulkopuolelta, rakenteista tai muista ihmisistä.

Itsesi hyväksyminen tapahtuu hyväksyvän läsnäolon myötä, asteittain. Se on kaiken sen sallivaa, tietoista ja rehellistä kohtaamista eli kaiken sen myöntämistä, mitä on sinussa. Myös niiden puolien katsomista rehellisesti, joita emme haluaisi nähdä meissä olevan. Itsesi hyväksyminen on kaiken sen hyväksymistä, mitä koet, mitä tunnet, mitä aistit ja mitä ajattelet. Ja välillä sen hyväksymistä, että sinun on vaikea hyväksyä itsessäsi olevia puolia. Niitä puolia, jotka haastavat ja jotka toivoisit voivasi piilottaa.

Jotta voit sallia sen, mitä olet – sinun pitää ensin tulla tietoiseksi siitä, mistä kaikesta koostut. Itseesi tutustuminen on kuin sipulin kuorimista, kerros kerrokselta sen katsomista ja kohtaamista, mitä on juuri tässä, juuri nyt. Sen katsomista ja kohtaamista, mitä sinun omassa, sisäisessä kokemuksessasi tapahtuu.

Itsemme pakeneminen vs. todellisuuden hyväksyminen

Meillä kuluu elämästämme käsittämättömän suuri määrä energiaa itsemme ja todellisuuden välttelyyn, sen sijaan että katsoisimme rehellisesti sitä kaikkea, mitä on tässä, ihan silmiemme alla, itsessämme ja elämässämme. Pelko tunteiden kohtaamisesta on usein pelottavampaa, kuin itse tunteet ja niiden rehellinen sanoittaminen turvallisessa ympäristössä. Inhimillinen ihmisyys, kaikkine säröineen on meissä kaikissa oleva monimuotoisuuden ilmentymä, lahja, mikä tuo lopulta aina lähemmäs niin itseämme kuin toisiamme.

Itsemme suora, avoin ja rehellinen kohtaaminen vapauttaa tilaa, mikä aikaisemmin on tiedostamattamme ollut sidottuna pelkoon ja häpeään. Häpeän kokemus syö meitä sisältä ja suorastaan huutaa pysymään piilossa. Vapaus
luo tilaa, saa meidät tulemaan yhteyteen ja ravitsee sisältäpäin. Vapaus lisää luovuutta ja elinvoimaa. Vapaus on se voima, josta synnymme, se voima, jota olemme – kun annamme itsellemme luvan olla.

Itsesi tiedostaminen

Ihmisen kasvaessa lapsesta aikuiseksi mukaan matkaan tarttuu monia uskomuksia, mekanismeja ja tapoja, joita ajattelemme olevamme. Nämä tavat ja mekanismit ovat osa automaattista ohjelmointiamme, jota toistamme reaktiivisesti läpi elämämme, jos emme tule tietoiseksi itsestämme ja omista mekanismeistamme. Siitä, mitä kaikkea todella olemme, miten toimimme, kun jokin haastaa, ärsyttää tai tuntuu vaativan meiltä jotain.

Lisääntyvän itsesi tutustumisen myötä kohtaat vääjäämättä oman keskeneräisyyden eli inhimillisyytesi. Omalle keskeneräisyydelle antautuminen vapauttaa sinut täydellisyyden tavoittelusta ja opit hiljalleen arvostamaan uudenlaista läsnäolosta kumpuavaa ei tietämisen tilaa. Kun sinun ei tarvitse jatkuvasti yrittää tietää, hallita ja kontrolloida elämäsi tapahtumia, sinuun muodostuu uudenlaista tilaa, jolloin uusien asioiden opettelu mm. helpottuu, kun enää ei tarvitse suoraan osata, jotta voisit kokeilla jotain uutta. Keskeneräisyydelle antautuminen lisää kykyä elää elämää tästä hetkestä käsin.

Inhimillisyytesi kohtaaminen tuo sinut lähemmäs sinua ja samalla lähemmäs toisia.

Inhimillinen ihmisyys on se virta, josta me kaikki tulemme, joki, joka yhdistää meidät toisiimme. Olemme kaikki omia joen uomia ja saman aikaisesti yhteydessä toisiimme, yhteydessä isompaan kokonaisuuteen, mereen, joka on yhteinen lähteemme.

Päivi Vanhatalo

Asiakkaan kokemus Eheyttävästä valmennuksesta:

Ennen Eheyttävää valmennusta:

’”Olin jo pitkälle työstänyt asioita – osin älyllisesti ja osin kehollisesti. Olin tullut itselleni näkyvän tien päähän ilman kykyä edetä pidemmälle.”

Mitä välineitä eheyttävä valmennus antoi?

”Päivi auttoi minua ymmärtämään, miten itseen luodaan yhteyttä, mitä tunnekuorman purkaminen oikeasti tarkoittaa ja mistä läsnäolossa on aidosti kyse. Päivi tarjosi minulle tuomitsemattoman toisen ihmisen katseen ja läsnäolon. Sen eheyttävää vaikutusta on vaikea sanoin kuvailla. Tässä tilassa saivat tulla esiin kaikkein vaikeimmat tunteet vihasta katkeruuteen, koko kirjo. Mitään ei tarvinnut kieltää. Kaikki tunne ja sen ilmaisu oli sallittua. Päivi osaa luoda tilan, johon pelottavalta tuntuvat, jopa häpeään sidotut reaktiot saavat tulla valoon ilman torjunnan tai tuomion pelkoa.”

Mitä tuloksia valmennus sai aikaan?

”Tämän kokemuksen ja työstämisen seurauksena koen itseeni syntyneen tilan ja itselle kyvyn sallia tunnekokemuksia, olla niille läsnä ja kuunnella omaa sisäistä kompassia. Päivi toimii kätilönä sisäisen lapsen näkyväksi syntymiselle eli yhteyden syntymiselle omaan aidoimpaan sisimpään. Tähän siirtymään tarvitaan kätilöä, sillä kontaktin luominen itseen on konkreettista tunteiden kohtaamista ennalta tietämättä kauanko se kestää tai mihin se johtaa, miltä se tuntuu tai mitä se tarkoittaa. Päivi osaa luoda tarvittavan turvan astua tuntemattomaan ja löytää itsensä. Kiitos Päivi. Matka jatkuu.”

Nainen 36 – vuotta

Eheyttävä valmennus on menetelmä, jonka avulla sinulla on mahdollisuus turvallisesti lähteä kohtaamaan itseäsi ja itsessäsi olevia tunnekokemuksia. Kokemuksia, joita et enää halua siirtää sukupolvelta seuraavalle.

Lue lisää alta:

www.ihmisyydenaarella.fi/eheyttava-valmennus

Author: Päivi