Näkyväksi tulemisen monet kasvot

K A I P A U S tulla nähdyksi

P E L K O näkyväksi tulemisesta

H A A V O I T T U V U U S siitä, että toinen todella näkee

H Ä P E Ä siitä, ettäminulla on halu tulla nähdyksi

Kävin asiakkaani kanssa taannoin avoimen, rehellisen, läsnäolevan ja sydäntä lämmittävän keskustelun siitä, miltä kameran eteen astuminen todella tuntuu. Jaettiin syvä ja monella tavalla hyvin inhimillinen kokemus liittyen näkyväksitulemiseen ja siihen ristiriitaan, mikä on meissä, meidän sisällä.

Toisaalta meissä, syvämmällä sisimmässämme on vahva toive ja kaipuu siitä, että toinen näkisi ja kohtaisi minut aidosti ja läsnäollen. Ja samassa hetkessä voimme tunnistaa itsestämme sisäisesti myös sen äänen, mikä epäilee, torjuu tai on sitä mieltä, ettei siinä ole mitään järkeä, se ei kannata ja että ne rahat voisi laittaa toisaallekin. Ja varmasti voisikin. Tästä äänestä voimme tunnistaa hyvin pelkoa, hätää, hämmennystä, epäilyäja häpeääkin.

Samaan aikaan olisin hyvin kiinnostunut sisäisestä äänestä, mikä yrittää työntää näkyväksi tulemisen tarpeellisuutta syrjään.


Sillä me kaikki – ihan meistä jokainen, kaipaa syvällä tasolla tulla nähdyksi ja kuulluksi, me kaipaamme syvää yhteyttä toinen toisiimme, eläen näistä tarpeista käsin. Nämä tarpeet ovat kirjoitettuna ihmisyyden ytimeen. Kasvamme itseksemme yhteydestä, ykseydestä ja erillisyydestä, kasvamme tarpeistamme, joihin nähdyksi tuleminen yhtenä perus tarpeenamme lukeutuu. Se, että toinen ihminen näkee minut ja sallii minun olla, sellainen kuin olen.

Kaikkineen.

Tällaisilla kohtaamisilla on sanoja suurempi voima.

Se, että minun ei tarvitse olla mitään muuta kuin olen, ei tarvitse yrittää mitään. Ei hymyillä, jos ei hymyilytä, ei näyttää paremmalta, ei nostaa leukaa yhtään mihinkään, siirtyä hieman vasemmalle eikä kääntää omasta mielestään parempaa puolta kameralle, jotta jotain tapahtuisi.

Eheyttävä kuvaus syntyy yhteydestä. Jaetusta läsnäolosta. Turvallisesta tilasta olla ja kokea. Kaikki se, mitä on saa olla – ilman, että mistään
pitäisi pyrkiä pois ja ilman, että mitään tulisi lisätä ❤️

Lue lisää: http://www.ihmisyydenaarella.fi/eheyttava-valokuvaus

”Kuvaus on ollut yksi voimauttavimmista kokemuksista koko elämäni aikana”

Author: Päivi