Sisäinen rauha löytyy Sinusta itsestäsi


Sisäinen rauha, tila, jota me kaikki janoamme. Janoamme olotilaa, jossa kokisimme olevamme turvassa, tilaa, joka täyttäisi ja jossa saisimme kokea olomme hyväksytyiksi, olla sellaisia kuin olemme. Avaimet sisäisen rauhan saavuttamiseksi löytyvät lähempää kuin ehkä uskotkaan. Sisäinen rauha on tila, joka on jo Sinussa – sinun tulee vain raivata esteet sen tieltä.

Itsetuntemuksen lisääntymisen myötä matka kohti todellista itseäsi on kuin sipulin kuorimista. Kaiken sen rehellistä kohtaamista, mitä Sinusta kerros kerrokselta kuoriutuu. Itsensä kehittämisen, muuttamisen tai muokkaamisen sijaan kannustan Sinua tutustumaan itseesi ja niihin suojiin, mekanismeihin, jotka vuosien varrella ympärillesi ovat rakentuneet. Suojat ovat meissä syystä. Suojien avulla olemme voineet kokea olevamme turvassa.

Jossain vaiheessa näistä turvarakennelmista on kuitenkin muodostunut meille aikuisille tarpeettomia rakennelmia. Suojia, jotka enemmänkin estävät meitä elämästä avoimesti ja tuoreesti elämäämme.


Osa meistä omaksuu tavan toimia, jossa kokee jäävänsä aina ulkopuolelle, osalle meistä tuttua on se, että koemme olevamme jotenkin vääränlaisia tai pahoja suhteessa muihin, osa meistä sulautuu tai miellyttää toisia helpommin ja osa meistä pakenee tunteitaan mieleen, yrittäen tunteiden tuntemisen sijaan ratkaista tai järkeistää sitä, mitä koemme.

Näissä jo varhain omaksutuissa mekanismeissa, ei ole mitään pahaa. Nämä kuitenkin lopulta estävät meitä elämästä elämää tavalla, joka ravitsisi meitä kaikista eniten, täyttäisi ja toisi merkityksellisyyden kokemuksen.

Turvan kokeminen

Jotta voimme lähteä tutustumaan itseemme ja lisäämään itsetuntemusta – meidän pitää saada kokea, että olemme turvassa. Turvan kokemus syntyy siitä, että se, mitä olet – on tervetullutta. Se, että Sinut nähdään, Sinut kuullaan ja Sinut hyväksytään sellaisena kuin olet.

Ilman turvan kokemista meidän on vaikeaa, ellei mahdotonta sukeltaa syvemmälle itseemme – kohti sisäistä rauhaa. Sisäinen rauha on turvan kokemista, tila, joka vain on. Tila, joka on kaiken levottomuuden, rauhattomuuden, jatkuvan tekemisen, tavoittelemisen ja turvattomuuden kokemuksen alla.

Tila, jonne yhteyden saatuamme, voimme pysähtyä latautumaan, nauttimaan siitä, mitä on, siitä, mitä koemme.


Kokemus sisäisestä rauhasta voi vaihdella tilanteen mukaan. Mutta jo tieto siitä, että tällainen tila ylipäätään on jokaisen meidän saavutettavana, saa meidät haluamaan yhteyteen itsemme, sisäisyytemme kanssa. Yhteys itseemme syntyy yhteydestä tähän hetkeen, läsnäoloon, sen äärelle pysähtymiseen ja kokemiseen, mitä on tässä.

Syvenevä yhteys, sisäinen rauha löytyy sinusta itsestäsi.

Tämän hetken todellisen arvon voimme kokemukseni mukaan tavoittaa vasta, kun olemme saaneet oman kokemuksemme itsemme äärelle pysähtymisen, syvemmän yhteyden merkityksestä. Ennen tätä kokemusta puhuminen yhteydestä on sanahelinää, siinä missä kaikki muukin, mikä ei kokemuksellisesti tavoita ihmistä itseään.

Sinulla, siinä missä minullakin, on avaimet sisäisen rauhan saavuttamiseksi. Se valitsetko itsesi, oman hyvinvointisi, on valinta, jonka vain sinä voit tehdä tässä hetkessä. Se päätätkö astua lähemmäs itseäsi, sisäistä rauhaa, on sinun käsissäsi.

Author: Päivi