3 asiaa, miten itsesi hyväksyminen vaikuttaa elämääsi

Syvälle sisimpäämme, ihmisyyden ytimeen ja meihin jokaiseen on koodattu tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Kaipaamme, että meidät nähtäisiin ja hyväksyttäisiin sellaisina kuin olemme, kaikkineen. Arvokkain lahja, jonka voimme toinen toisillemme hetkessä antaa on kokemus nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisesta. Kokemus aidosta kohtaamisesta, kiinnostuksesta ja yhteydestä. Kiireettömästä tilasta olla tässä.

3 asiaa, miten itsesi hyväksyminen vaikuttaa elämääsi

1) Aito kiinnostus itseäsi kohtaan vapauttaa sinut elämään oman näköistä elämää

2) Jatkuvan muokkaamisen ja muuttamisen sijaan alat arvostaa itseäsi sellaisena kuin olet

3) Itsetuntemuksen lisääntymisen myötä myös ihmissuhteesi muuttuvat syvemmiksi ja aidoimmiksi. Koet aiempaa enemmän yhteyttä itseesi ja itsellesi tärkeisiin ihmisiin.


Miksi meidän on haastava kohdata itsemme avoimesti?

Jo pienenä lapsena olemme oppineet, että jokin meissä ei ole ollut täysin tervetullutta. Siksi olemme lähteneet muokkaamaan itseämme, yrittämään olla jotain, mahdollisesti jotain enemmän tai jotain vähemmän. Jotain muuta, jotain mikä olisi hyväksytympää. Joku meistä on saanut kuulla olevansa liikaa; liian vilkas tai äänekäs ja joku toinen siinä samassa liian rauhallinen tai hiljainen, liian herkkä tai jotain muuta. Meistä varmasti jokainen pystyisi täydentämään listaa omalla kokemuksellaan sen suhteen, mikä ei ole ollut aina tervetullutta.

Jokaisessa meissä on kohtia, joita yritämme joko tietoisesti tai tiedostamattamme piilotella tai työntää pois. Kokemuksiemme perusteella meille on syntynyt perustavanlaatuisia ja syviä uskomuksia siitä, etteivät nämä kohdat meissä ole ok. Ihan kuin meissä olisi jotain liikaa, liian vähän tai jotain vääränlaista.

Jo yli 15 vuotta sitten kun astelin nuorena sairaanhoitajana töihin ensimmäiseen työpaikkaani psykiatriselle osastolle, opin ensimmäisten viikkojen aikana vanhemmalta kollegalta sen, miten aseistariisuvaa on se, että kaksi ihmistä kohtaavat toisensa samalta tasolta, inhimillisinä ihmisinä. Hetki, jossa kohdataan aidosti, ollaan läsnä ja kiinnostuneita toisesta ihmisestä sellaisenaan ovat äärimmäisen arvokkaita. Ihmislajina me elämme yhteydestä toinen toisiimme ja kaipaamme pohjimmiltamme enemmän kuin mitään muuta, että saisimme tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi sellaisina kuin olemme. Me synnymme näkyväksi tulemisen kautta, se kohta mitä sinussa ei ole nähty, ei ikään kuin ole vielä olemassa.

Aito ja rehellinen kohtaaminen hoitaa inhimillisyydellään ja tuo lähemmäs niin itseä kuin toista.

Sallivuus

Salliva tila luo Sinulle tilan olla se, joka olet, sitä mitä olet. Kuvittele tila, jossa kukaan ei määrittele sitä, mitä sinun tulee olla, miten olla oikein tai sanomassa mitä et saa olla, että olet liikaa tai liian vähän. Sallivassa kohtaamisessa tulet nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin olet ja saat olla sitä kaikkea, mitä olet. Sallivuus riisuu aseista, kontrollista ja siitä oletuksesta, että sinun pitäisi olla jotain muuta.

Läsnäolo

Tässä hetkessä läsnä oleminen on tämän hetken autenttista kohtaamista sellaisena kuin se missäkin hetkessä on. Läsnäolossa kohdaten ei ole päämäärää, ei suuntaa, minne mennä. Ei tavoitetta, mitä kohti kulkea. Kohtaamisessa on tilaa Sinulle sellaisena, kuin tässä hetkessä olet. Tilaa olla ja kokea. Läsnäolo on kontrollista irrottamista, ei tietämisen tilaan tipahtamista. Menneen ja tulevan sijaan tämän hetken aistimista, kokemista ja tuntemista, tälle hetkelle antautumista. Antautuminen voi tapahtua vain ihmisen kokiessa turvaa. Ilman turvan kokemusta emme
voi antautua.

Hyväksyvä läsnäolo

Hyväksyvä läsnäolo perustuu sallivuudelle. Sen hyväksyvälle kohtaamiselle, mitä on juuri nyt. Läsnäoloon perustuvassa kohtaamisessa annetaan uteliaisuudelle tilaa ja lähdetään tutkimaan sitä, mitä tämä ainutlaatuinen hetki nostaa sinussa pintaan, tuo sinusta esiin. Voisitko sanoa kyllä kaikelle sille, mitä koet, mitä tunnet, mitä havaitset? Voisitko olla rehellinen myös siitä, jos huomaat että yrität esim. työntää pois tai torjua jonkin kokemuksen, mitä et haluaisi kokea? Voisitko peittelyn tai vetäytymisen sijaan kohdata itsesi rehellisesti ollen utelias siitä, mitä sinussa tapahtuu. Voisitko kiinnostua siitä ihmisestä, joka olet tänään, tässä hetkessä?

Keskeneräisyys

Olemme osiemme summa. Kun alamme vähitellen tutustua itseemme, tutustumme myös omaan keskeneräisyyteemme. Hyväksymällä keskeneräisyytemme, alamme uteliaisuudella kiinnostua siitä, keitä me todella olemme. Meillä kuluu valtavasti energiaa, kun jatkuvasti yritämme olla jotain, jotain muuta. Jos jatkuvan muokkaamiseen, muuttamiseen tai toisten miellyttämiseen sijaan antaisit itsellesi luvan olla, mitä silloin tapahtuisi? Mitä kaikkea olisit, jos päästäisit irti jatkuvasta määrittelystä ja omista rajoituksistasi? Jatkuvan arvostelun, kontrolloinnin, vähättelyn tai pienentämisen sijaan – voisitko antaa itsellesi luvan olla, luvan opetella?

Läsnäoleva valokuvaus

Author: Päivi