Tunnetyö, turva ja tuki meissä

Miksi tunnetyö ja itsesi kohtaaminen on omaan kokemukseeni nojaten kaiken ytimessä?

Se, miten maailman koet – se tunne ja kokemus on sinussa. Sinussa ei ole mitään väärää, ei mitään mitä ei saisi olla, tämä on tärkeä oivaltaa.

Se kaikki, mitä on sinussa, sinun sisällä – odottaa tulevansa nähdyksi, kohdatuksi. Sinun sisäisyytesi odottaa, että vihdoin tulisi se päivä,
kun sinä kiinnostuisit aidosti sinusta itsestäsi, pintaa syvemmältä.

Sun systeemi odottaa, suorastaan janoaa sitä, että milloin on se päivä,
kun sinä alat arvostaa sinua itseäsi niin paljon, että olisit valmis kohtaamaan itsesi, luomaan yhteyttä itseesi ja näyttäisit kiinnostuksen sitä ihmistä kohtaan, joka olet. Kiinnostuisit siitä, mitä Sinussa, sisäisyydessäsi oikeastaan tapahtuu. Mitä tunteita sisimmässäsi herää, mitä kokemuksia itsessäsi mukana kannat.


Sillä

Se, miten maailman koet, miten näet – ne tunteet tapahtuu sinussa
Jos koet, että maailma on pelottava, se pelko tapahtuu sinussa ja odottaa,
että näkisit pelon itsessäsi.

Jos maailma tuntuu uhkaavalta, turvattomalta – nämä tunteet sinussa odottaa että olisit valmis katsomaan ja kohtaamaan tunteet itsessäsi. Jos maailman tila saa aikaan sinussa epävarmuutta, epäluottamusta – sinussa oleva epäluottamus ja epävarmuus odottavat tulevansa kohdatuiksi, nähdyiksi.

Se kaikki, mitä emme kohtaa itsessämme – sen kaiken peilaamme meidän ulkopuolelle, maailmaan, toisiin ihmisiin. Niin kauan kuin jokin asia toisessa ihmisessä ärsyttää – ärsytys sinussa itsessäsi kaipaa huomiota sinulta itseltäsi.

Niin kauan kuin ajattelet, että joku toinen ihminen ulkopuolellasi ei hyväksyä sinua sellaisena kuin olet – sinussa on se osa, joka ei hyväksy,
ei suostu kohtaamaan ja katsomaan itsessäsi niitä asioita, mitä et hyväksy.


 Voimme helposti ajatella, että se, mitä me sisimmässämme koemme,
mitä tunnemme – ettei sillä olisi väliä, ettei meillä, meidän tunteilla ja kokemuksilla olisi merkitystä – sillä, ei kukaan ole meitä opettanut,
että sillä kaikella, mitä koemme, mitä tunnemme on valtava merkitys
koko meidän elämämme kannalta.

Se, miksi omasta mielestäni sisäinentyö on tärkeintä, mitä sinä voit tehdä on se, miten tähän maailmaan suhtaudut, miten maailman koet, miten suhtaudut itseesi, mitä tänne maailmaan peilaat. Jos peilaat sisälläsi olevaa pelkoa, epävarmuutta, turvattomuutta, uhkaa, epäluottamusta – näet ja koet ympärilläsi olevan maailman sellaisena. Kun kohtaat pelottavalta tuntuvat tunteet itsessäsi – saat kokemuksen siitä, ettei sinussa, maailmassa, ole mitään niin pelottavaa, ettei sitä voisi turvallisesti kohdata.


Ympärilläsi oleva maailma ei ole pahantahtoinen, ei meitä vastaan. Ympärillä oleva maailma peilautuu kauttasi, maailma on lopulta aina meidän puolella. Tuntui se siltä juuri nyt tai ei 🤍

Koko elämä toimii peilinä. Ja tämä peili yrittää näyttää ja kertoa sinulle jatkuvasti asioita Sinusta itsestäsi. Se, että Sinä pystyt käymään itsessäsi
läpi omia tunteita ja kokemuksia on sinun työsi. Kukaan muu ei ikinä tule pääsemään kiinni sinun kokemukseesi, kohtaamaan sinua sisäisyytesi kautta – se on tehtävä, jonka v a i n ja ainoastaan sinä voit tehdä.

Sinä voit tulla sisimmästäsi näkyväksi, sanoittaa ja kertoa asioita sinusta. 
Se on sinun työtäsi. Se, mitä on sisälläsi – saa muodon ulkopuoleltasi.
Elämä toimii peilin laella. Koko meidän elämä. Peilikuva voi olla eheä tai näyttää pirstaleiselta, riippuen siitä miten Sinä näet ja koet itsesi, sisäisyytesi, miten kohtaat maailmasi.

Author: Päivi